top of page
אחיות אוהבות

כדי להפוך 
קשר מכאיב 
לקשר מיטיב,
מספיק שאחד
יעשה את השינוי

טיפול בקשיים במערכות יחסים

כיצד אנו מציירים את האדם שמולנו?

האם אנו נותנים לו מקום כאדם שלם שיודע לבחור?

או  של חדל-אישים שטועה בהכל?

האם אנחנו מציבים אותו מעלינו, או מתחתינו?

ומה אנחנו משדרים לזולת על עצמנו?

האם אנו מציגים עצמנו כשווים ובעלי ערך?
או מלמדים בין השורות שאין צורך להתייחס לדברינו?

והאם באמת אנחנו אוהבים את עצמנו?

אלו הרכיבים מהם נוצרת מערכת היחסים,

והם כלל אינם קשורים לאדם שמולנו -
אלא לפחדים, מגננות ולמערכת הפרשנויות,

שפיתחנו בתגובה לאירועי חיינו.

ואלו גם הדברים שבשליטתנו;

כי כשאנחנו משנים את העמדה ממנה אנו מגיעים,
אנשים משנים את הגישה כלפינו.
וזו הדרך לשנות את המקום שלנו במערכות היחסים בחיינו,
ואת היחס שאנו מקבלים.

מערכת היחסים
מתחילה
בתוכנו

מחזיקות ידיים

המציאות הפשוטה שמאחורי הדרמה

אנו נוטים להסתכל על מעשיו של האחר, 

ולא לשים לב שהם גם תגובה אלינו; 

אנחנו רואים אותו כבעל דפוסים מסויימים, 

מאמינים שהוא פועל לא נכון בדברים כאלו ואחרים, 

ומתייחסים אליו "בהתאם" - אך לעולם לא מסתכלים; 

מה הוא רואה?

אם נסכים לראות עצמנו דרך עיניו של האחר,

נראה שהדמות שאנו מביאים לקשר, 

שונה מאוד ממי שאנחנו בפנים.

זה נראה לנו שאנחנו מתנהגים כך בתגובה אליו,

אך למעשה, אנו מגיבים לדרך בה אנו מפרשים;
אותו, את מעשיו, ואת מה שקורה.

 

פרשנות זו כלל אינה קשורה אליו,

אלא לעולם הפנימי שלנו,
ולמשקעים שאנו סוחבים,
ממערכות יחסים מוקדמות בחיינו.

לכולנו יש לפחות אחת כזו משמעותית,

ואם נתבונן פנימה, 

נראה שהיא הפכה אותנו למאוד זהירים;

 

זהירים במילים שלנו, לא כנים לגבי רגשותינו, 

לפעמים מקטינים את עצמנו - ולפעמים מאיימים. 

מוותרים על חלקים מעצמנו על מנת להשתייך,

מתאמצים יתר על המידה כדי שיחשבו שאנחנו נהדרים,

ומקפידים גם לשדר שבכלל לא אכפת לנו...

וכשנראה לנו שהגבולות שלנו מאויימים - אנו מגיבים.

וכך אנו יוצרים במו ידינו את מערכת היחסים כפי שהיא;

כי האחר רואה רק את מה שהוא רואה - 
לא את מי שאנחנו בפנים.

והוא מגיב אלינו, בהתאם למה שאנחנו משדרים.

ולכן, על מנת לשנות את היחס כלפינו, 

עלינו לשנות את האדם שאנו מביאים

למערכת היחסים

הטיפול
במערכת
היחסים 

מתמקד בריפוי המטענים

המשפיעים על מערכות היחסים בחייך, מאז ומתמיד.

מתוך ההבנה כי ככל שמגיעים לקשר ממקום נקי,

נמצב עצמנו נכון יותר מול הזולת,

נייצר קשרים בריאים,

ונתמודד יותר טוב ברגעי משבר.


ככל שהמטענים מתמוססים,

ניואנסים בהתנהלות שלך משתנים,

ומייצרים תגובה אחרת מהצד השני.

לצורך כך, אין הכרח ששני הצדדים יגיעו לטיפול

מספיק שיגיע זה שרוצה בשינוי.

היתרון בטיפול בדרך זו, 

שהוא משפיע לטובה על כל מערכות היחסים בחייך - בהווה ובעתיד.

bottom of page