כדי להפוך 
קשר מכאיב 
לקשר מיטיב,
מספיק שאחד
יעשה את השינוי

טיפול בקשיים במערכות יחסים

כמו בכל תחום אחר, גם מול הזולת,

מערכת היחסים מתחילה בתוכנו;

כיצד אנו מציירים את האדם שמולנו?

האם אנו נותנים לו מקום כאדם שלם שיודע לבחור?

או מתייחסים אליו כחדל-אישים שטועה בהכל?

האם אנחנו מציבים אותו מעלינו, או מתחתינו?

ומה אנחנו משדרים לו על עצמנו?

האם אנו מציגים עצמנו כשווים ובעלי ערך?
או מלמדים בין השורות שאין צורך להתייחס לדברינו?

והאם באמת אנחנו אוהבים את עצמנו?

אלו הרכיבים מהם נוצרת מערכת היחסים,

והם כלל אינם קשורים לאדם שמולנו -
אלא לפחדים, מגננות ולמערכת הפרשנויות,

שפיתחנו בתגובה לאירועי חיינו.

אך אלו גם הדברים שבשליטתנו;

כי כשנשנה את העמדה ממנה אנו מגיעים לקשר,
הזולת באופן טבעי ישנה את תגובתו אלינו, 

וזו הדרך להגיע לשינוי שאנו מבקשים.

אך אם נסתכל מקרוב,

נראה שאנו האחראים לקושי שאנחנו חווים;

אנו רואים אותו דרך הפרספקטיבה האישית שלנו,

מפרשים את מעשיו לפי עולמנו הפנימי,

ומגיבים "בהתאם" - גם אם אנחנו לא צודקים.

אנו אלו שרגישים דווקא להתנהגויות מסויימות,

ולעיתים, אלו אנו שנשארים בקשרים שפשוט לא מתאימים.


אך יותר מכל, 

אנו מלמדים את האחר בכל רגע כיצד להתייחס אלינו,
באמצעות התשדורת שאנו שולחים.

זה לא אומר שהאחר אינו טועה,

אלא שאנו האחראים הבלעדיים, לאופי הקשרים שאנחנו יוצרים.

וזה גם המפתח לפתרון;

כשאנחנו משנים את העמדה ממנה אנו מגיעים, 

האחר משתנה ביחס אלינו.
וזו הדרך לשינוי שאנו מבקשים.

hands-63743_1920-2.png

מערכת של יחס-ים

אנו נוטים להסתכל על מעשיו של האחר, 

ולא לשים לב שהם גם תגובה אלינו; 

אנחנו מספרים סיפור על המניעים למעשיו, 

מפרשים את אופיו, ומתנהגים כלפיו "בהתאם" -
אך לעולם לא מסתכלים; 

מה הוא רואה?

אם נסכים לראות עצמנו דרך עיניו של האחר,

נראה שהדמות שאנו מביאים לקשר, 
שונה מאוד ממי שאנחנו בפנים.

זה נראה לנו שאנחנו מתנהגים כך בתגובה אליו,

אך למעשה, אנו מגיבים לדרך בה אנו מפרשים;
אותו, את מעשיו, ואת מה שקורה.

 

פרשנות זו כלל אינה קשורה אליו,

אלא למשקעים שאנו סוחבים,
ממערכות יחסים מוקדמות בחיינו.

זהירים במילים שלנו, לא כנים לגבי רגשותינו, 

לפעמים מקטינים את עצמנו - ולפעמים מאיימים. 

מוותרים על חלקים מעצמנו על מנת להשתייך,

מתאמצים יתר על המידה כדי שיחשבו שאנחנו נהדרים,

ומקפידים גם לשדר שבכלל לא אכפת לנו...

וכשנראה לנו שהגבולות שלנו מאויימים - אנו מגיבים.

וכך אנו יוצרים במו ידינו את מערכת היחסים כפי שהיא;

כי האחר רואה רק את מה שהוא רואה - 
לא את מי שאנחנו בפנים.

והוא מגיב אלינו, בהתאם למה שאנחנו משדרים.

ולכן, על מנת לשנות את היחס כלפינו, 

עלינו לשנות את האדם שאנו מביאים

למערכת היחסים

hands-63743_1920-2.png

הסיפור שמאחורי הדרמה

כשאנחנו גדלים, אנחנו לומדים דרך הזולת;

מהיחס שאנו מקבלים, אנו מסיקים על היחס לו אנו ראויים,

מהתנהגות בה אנו צופים - כיצד ראוי להתנהג,

אנחנו לומדים כיצד לצפות מהעולם לנהוג בנו,
ומסיקים מכך על מי שאנחנו.

אך לא כל המורים שלנו, מתאימים.

זהירים במילים שלנו, לא כנים לגבי רגשותינו, 

לפעמים מקטינים את עצמנו - ולפעמים מאיימים. 

מוותרים על חלקים מעצמנו על מנת להשתייך,

מתאמצים יתר על המידה כדי שיחשבו שאנחנו נהדרים,

ומקפידים גם לשדר שבכלל לא אכפת לנו...

וכשנראה לנו שהגבולות שלנו מאויימים - אנו מגיבים.

וכך אנו יוצרים במו ידינו את מערכת היחסים כפי שהיא;

כי האחר רואה רק את מה שהוא רואה - 
לא את מי שאנחנו בפנים.

והוא מגיב אלינו, בהתאם למה שאנחנו משדרים.

כשיש קונפליקט בקשר,
אנו נוטים להסתכל על מעשיו של האחר, 

אך קשה לנו לראות את המתבונן;

בעצם, אנחנו מספרים סיפור

אנחנו מספרים סיפור על המניעים למעשיו, 

מפרשים את אופיו, ומתנהגים כלפיו "בהתאם" -
אך לעולם לא מסתכלים; 

מה הוא רואה?

אם נסכים לראות עצמנו דרך עיניו של האחר,

נראה שהדמות שאנו מביאים לקשר, 
שונה מאוד ממי שאנחנו בפנים.

זה נראה לנו שאנחנו מתנהגים כך בתגובה אליו,

אך למעשה, אנו מגיבים לדרך בה אנו מפרשים;
אותו, את מעשיו, ואת מה שקורה.

 

פרשנות זו כלל אינה קשורה אליו,

אלא למשקעים שאנו סוחבים,
ממערכות יחסים מוקדמות בחיינו.

יש שתי דרכים בהן אנו מייצרים את מערכות היחסים שלנו:

בדרך בה אנחנו מתייחסים לזולת,
ובדרך בה אנחנו מתייחסים לעצמנו.

פעמים רבות זה נראה לנו כאילו היחס שלנו לזולת הוא טוב,
ושאנחנו אוהבים את עצמנו ויודעים את ערכנו -

אך לא תמיד זה נכון.

hands-63743_1920-2.png

המציאות הפשוטה שמאחורי הדרמה

המתבונן

 

אם נסכים לראות עצמנו דרך עיניו של האחר,

נראה שהדמות שאנו מביאים לקשר, 
שונה מאוד ממי שאנחנו בפנים.

זה נראה לנו שאנחנו מתנהגים כך בתגובה אליו,

אך למעשה, אנו מגיבים לדרך בה אנו מפרשים;
אותו, את מעשיו, ואת מה שקורה.

זהירים במילים שלנו, לא כנים לגבי רגשותינו, 

לפעמים מקטינים את עצמנו - ולפעמים מאיימים. 

מוותרים על חלקים מעצמנו על מנת להשתייך,

מתאמצים יתר על המידה כדי שיחשבו שאנחנו נהדרים,

ומקפידים גם לשדר שבכלל לא אכפת לנו...

וכשנראה לנו שהגבולות שלנו מאויימים - אנו מגיבים.

וכך אנו יוצרים במו ידינו את מערכת היחסים כפי שהיא;

כי האחר רואה רק את מה שהוא רואה - 
לא את מי שאנחנו בפנים.

והוא מגיב אלינו, בהתאם למה שאנחנו משדרים.

הטיפול
במערכת
היחסים 

מתמקד בריפוי המטענים הרגשיים

המשפיעים על מערכות היחסים בחייך,

מאז ומתמיד.

מתוך ההבנה, כי ככל שמגיעים לקשר ממקום נקי,

נמצב עצמנו נכון יותר מול הזולת,

נייצר קשרים בריאים,

ונתמודד יותר טוב ברגעי משבר.


ככל שהמטענים מתמוססים,

ניואנסים בהתנהלות שלך משתנים,

ומייצרים תגובה אחרת מהצד השני.

לצורך כך, אין הכרח ששני הצדדים יגיעו לטיפול

מספיק שיגיע זה שרוצה בשינוי.

היתרון בטיפול בדרך זו, 

שהוא משפיע לטובה על כל מערכות היחסים בחייך - בהווה ובעתיד.